Mamalı Türkmen Aşireti

Seyyid Dede Garkın ile Selçuk Bey'in Asaletli Torunları..

 • Categories

 • Blog Stats

  • 12,944 hits
 • Kitap Talep Etmek İçin Resime Tıklayın

Ülke Genelinde Mamalı Aşiretine Bağlı Cemaatler

Posted by alfaomega230 on October 10, 2011

 

 

 1. CEBBARZADELER (CABBARZADE, ÇAPARZADE, ÇAPANZADE)
 2. SARIÇOBAN
 3. TORUN
 4. DAĞLI
 5. KAFİRKIRAN
 6. KIZILLI
 7. SARILAR
 8. KARACALI
 9. ALİBEYLİ
 10. MAMALU OYMAĞI BEYİ BEKTAŞ
 11. SELMAN FAKILI (MAHMUD)
 12. KIRIK
 13. EL-HAC ALİ VE AKRABASI
 14. TURGUD
 15. ÖMER BEY
 16. ÇAKALLI ŞARIKLISI
 17. HAYDARLI
 18. NEFESLİ
 19. YAKUBLU
 20. YAKUB, YAKUBİLER
 21. BEÇİLÜ
 22. ARİFE GAZİLİ
 23. KELLER
 24. AL-İ GANEM
 25. ŞARKLI (KARA ŞARKLI OYMAĞI)
 26. ŞEREFLİ, ŞEREFOĞLU
 27. HACI ŞEFAATLÜ
 28. GÜLABİOĞLU ALİ KETHÜDA (GÖLEABİOĞLU) (KAFİRKIRAN)
 29. HASAN KETHÜDA
 30. SÜLEYMAN FAKILU
 31. SÜLEYMAN HACILU
 32. CABER HACILU
 33. ABDULLU, ABDALOĞLANLARI, ABDALOĞLU
 34. AYVAD HACILU
 35. GÖKÇELER, GÖKÇELÜ, GÖKÇELİ
 36. CAFERLİ, CAFERLÜ
 37. KÖSE KETHÜDA
 38. İRHANOĞLU SÜLEYMAN
 39. TİMURLU ABDULLAHOĞLU
 40. SAZAK, SAZAKLI, SAZAKOĞLU
 41. BECİLİ HASAN KETHÜDA
 42. HÜSEYİN KETHÜDA
 43. HORHORLU
 44. KIZIKLI
 45. BECİLÜ UĞURLU
 46. UĞURLAR, UĞURLU (UĞUR)
 47. ELMAHACILAR
 48. ŞAHİNOĞLU
 49. DİĞER MAMALU
 50. DALKILIÇ, DALKILIÇLI
 51. DALKILIÇ OSMANOĞLU
 52. DALKILIÇ CAF CAF (CAK CAK)
 53. DALKILIÇ ABDÜLVAHAP
 54. DALKILIÇ GÖKÇELİ
 55. DALKILIÇ GÖKÇELİ
 56. DALKILIÇ ŞEREFLİ KETHÜDA
 57. TİMURCUZ
 58. BERBERLİ
 59. CANKIRAN
 60. LALALI, LALALU, LALELİ, LALELÜ
 61. CÜNEYD, CÜNEYDLİ
 62. PERVAZLI
 63. NEZİRLÜ
 64. KÖŞKER, KÖŞKER HACILU
 65. MEHMED HACILU
 66. VARSAK, VARSAKLU
 67. ZEMHERİR
 68. KARGA, KARGALU
 69. NAKIŞ, NAKIŞLU
 70. HACI İSMAİL
 71. BURÇLU
 72. KARKA, KARKALI, KIRKA, KARKILU
 73. BUDAKLUCA
 74. SALMAN, SALMANLI
 75. MEHMED VE TEBERRÜK SARI DANİŞMENDLİ CEMAATI (TOMARZA-KAYSERİ)
 76. KARAHACILU (ANAMUR)
 77. HAMZABEYLİ
 78. AKÇALAR
 79. UĞURLU (ERMENEK)
 80. TURGUTLU, TURGUT, DURGUD, DURGUDLU
 81. TURGUT (AKŞEHİR)
 82. GÖDELER (SEYİTGAZİ)
 83. KIZILÖZ (SEYİTGAZİ)
 84. YORALICA (SEYİTGAZİ)
 85. GÖLÜLER (SEYİTGAZİ)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Seyyid Dede Garkın

Posted by alfaomega230 on November 9, 2010

 

Seyyid Dede Garkın, Efendimiz aleyhisselamın torunlarından Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin Hazretlerinin oğlu Ali Asgar Hazretlerinin torunlarındandır.

Miladi 1000’li yıllarda yaşamış ve Selçuk Bey ile dünür olmuştur. Karşılıklı kız alıp verdiği Selçuk Bey’e destek vermiş, beraberinde olan ve kendisine bağlı tüm seyyidlerle Selçuklu Türk Devleti’nin kuruluşunda yer almıştır.

Posted in Seyyid Dede Garkın | Leave a Comment »

Berberli Cemaatı

Posted by alfaomega230 on November 8, 2010

 

Mamalu Türkmen Aşiretine bağlı olan bu cemaat, Konya Merkezine ve ağırlıklı olarak Meram İlçesine yerleştirilmiştir. Hali hazırda

yüzlerce ailesiyle ülke genelinde yaşamını sürdürmektedir.

Posted in Berberli Cemaatı | Leave a Comment »

Mamalı Aşireti ve Yozgat

Posted by alfaomega230 on August 3, 2009

Osmanlı Döneminde Yozgat ve Çapanoğulları Timur’un Anadolu’dan ayrılmasından sonra, Osmanlı şehzadeleri arasında çıkan saltanat kavgalarında Yozgat ve çevresi büyük sıkıntı çekmiştir. Yeniden Osmanlı Devleti’ne bağlanması ancak 1408’de Çelebi Mehmet döneminde olmuştur. 1413’de kesin olarak Anadolu’da Osmanlı hakimiyetini sağlayan Çelebi Mehmet, Yozgat ve yöresindeki devlet hakimiyetini pekiştirmiştir.

Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde “Celal” adında bir Türkmen önderinin çıkarmış olduğu isyan kontrol altına alınmışsa da, Yozgat ve yöresi bu isyandan büyük zarar görmüştür. Kanunî Sultan Süleyman döneminde arazi tahririnin yenilenmesi sırasında, bölgede yine karışıklılar çıkmış, ancak kısa sürede denetim sağlanmıştır (1526).

17. yüzyılın sonlarında devlet tarafından Bozok’a yerleştirilen Mamalı Türkmen oymaklarından, Çapanoğulları büyük güç kazanmışlardır. 1728’de Çapanoğullarından Ahmet Ağa, Yenili Has Mütesellimligi’ne getirilmiştir. Bu görevde üstün basari gösterdiğinden dolayı da, 1732’de de Mamalı Türkmenlerin mütesellim ligi görevine yükseltilmiştir.

1741 yılında ise, Bozok Mütesellimliği görevine atanmıştır. Çapanoğlu Ahmet Ağa, bundan sonraki yıllarda etkinliğini komsu sancaklarda da duyurmuştur. Osmanlı Devleti’nce 1745’de “Kapicibasili” payesiyle ödüllendirilen Ahmet Ağa, Yozgat ve yöresinde bazı bayındırlık hareketlerine girişerek, halkın desteğini kazanmaya özen göstermiştir.

Çapanoğulları, merkezi yönetimle uyum içinde olmayı sürdürmüşler; 1755’de İstanbul’da ortaya çıkan et sıkıntısını gidermek üzere koyun göndermeleri karşılığında Bozok Sancağı malikâne olarak Çapanoğlu Ahmet Ağa’ya verilmiştir. Böylece, Çapanoğulları Yozgat ve yöresinin tartışılmaz hakimi durumuna gelmişlerdir. Bu tarihten sonra İstanbul’a sik sik Çapanoğulları hakkında yakınma mektupları gitmeye başlamıştır. 1757’de devlet, Çapanoğlu Ahmet Ağa’yı zulümlerine son vermemesi durumunda malikanesinin elinde alınacağını bildirmiştir. Ahmet Ağa 1761’de Sivas Valiliğinin, İstanbul Hükümetince verilmesini sağlamıştır. Bu basarisinin verdiği cesaretle Maraş Valiliği’ne de göz dikince hakkında idam fermanı yayınlanmıştır. Ahmet Ağa’nın 1765’de idamından sonra Çapanoğlu Mustafa Bey’in Bozok Sancağı Mütesellimi oluncaya kadar Çapanoğulları Yozgat ve yöresindeki etkinliklerini yitirmişlerdir.

1768’de mütesellim olan Mustafa Bey, merkezle iyi geçinmeye çalışarak, yapılan savaşlar sırasında devlete asker ve malzeme yardımında bulunmuştur. Çapanoğulları 1772’den sonra Yozgat ve yöresinde yeniden söz sahibi olmaya başlamış, çevredeki diğer ayanlarla mücadeleye başlamışlardır. Çapanoğulları Canikliogullarına karsı sürdürdükleri mücadeleden basari ile çıkmışlardır. Mustafa Bey, 1782’de hizmetçileri tarafından öldürülünce, Bozok Sancağı mütesellim ligi kardeşi Süleyman Bey’e verildi.

Osmanlı Padişahları 1. Abdülhamit ve 3. Selim ile iyi ilişkiler kuran Süleyman Bey, 1783’de Çankırı Sancağı Mutasarrıflığı’nı da almıştır. Nizam-i Cedide Ordusu’nun kurulmasını destekleyen Süleyman Bey, Caniklioğulları ile üstünlük mücadelesini sürdürmüş, 3. Selim’in tahttan indirilmesiyle durumu sarsılmış ise de, Alemdar Mustafa Paşa’nın, 3. Selim’in yerine geçen 4. Mustafa’yı tahttan indirmesiyle eski konumunu yeniden kazanmıştır.

Süleyman Bey, 1808’de İstanbul’da toplanan ayan arasında yer alarak, Sened-i İttifak’ı imzaladı ve Sekban-i Cedide askerini kendi hakimiyet bölgesinde örgütlenmeye başlamıştır. Süleyman Bey, 1813’te öldüğünde güçleri doruğa ulaşmış olan Çapanoğulları, kendilerine mukataa olarak verilen; Bozok, Amasya, Şarki Kara hisar, Sivas, Kayseri, Maraş, Antep, Halep, Rakkas, Adana, Tarsus, Konya Ereğlisi, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara’da büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır.

Çapanogulları’ndan Mehmet Celaleddin Pasa, 1842-1846’da kısa sürelerle Bozok ve Kayseri Kaymakamlığına atanmıştır.1849’dan sonra yönetim kademelerinden iyice uzaklaştırılan Çapanoğulları, büyük servetleri sayesinde,özellikle ekonomik alandaki güçlerini X. yüzyılın baslarına kadar sürdürmüşlerdir.

Posted in Bozok Sancağı | Leave a Comment »